About Us

COLORMAG
We love WordPress and we are here to provide you with professional looking WordPress themes so that you can take your website one step ahead. We focus on simplicity, elegant design and clean code.

Pıhtılaşmış Kanlar ve Bir Cenin Duası

Erkan Toprak - Pıhtılaşmış Kanlar ve Bir Cenin Duası
M4NM | Artwork: Ekin Deniz Kaya

Gece konseyinin ilan ettiği bir Magna Karta fermanıyla tüm kanlar çekildi
Şimdiyse ölülerden ve ölü tanrılardan miras kalan o apansız sertelmenin eşiğindeyiz
Biraz daha oynamak, oyunbozmazdan önceki son hamlemiz, tutunmaya çalışmak
Tüm olumsuzluklara ve tüm onursuzluklara ve tüm oğulsuzluklara
Bıktırıcı dönencenin ekseninde damıtılmış bir kanı kurban ederek
“Mesnedinden düşüp yıkık bir cidara dayanmış meyus bir heykelin gölgesi gibi duran”
Vivos vico! haykırışları başımı döndürürken tek kalemde yok olun
Işığın tanrısı Mithra ve karanlığın tanrısı Hades kol kola gezinirken
Tüm ölü tanrılar ve tüm ölü krallar gülümserler
Yine de bir İsa çıkar zapt edilmezler kabilesinden
Ve yine de ısırır Kerberos Pavlov’u
Ne var ki ikisinin de öcü alınmıştır
Mesnetsiz yıllardan birinde bir suret bağırır durmadan, cum dignitate otium!
Bu öyle bir adam ki sıza sıza yükselmiştir geberene dek
Elinde bir balta vardır ve baltanın üzerine pıhtılaşmış kanlarla fasces yazılıdır
Ne var ki birinin de öcü alınmıştır
Evangelion! Onunla tanışmak isterseniz Rostra’da sizleri bekliyor
Elinde gizlenmiş kapı numaralarıyla

Tüm kanlar çekildi
Şimdi, o kanlardan bir cenin doğurulur mu?