About Us

COLORMAG
We love WordPress and we are here to provide you with professional looking WordPress themes so that you can take your website one step ahead. We focus on simplicity, elegant design and clean code.

Kabir Ziyaretinde Islık Çalan Hayalet

Kabir Ziyaretinde Islık Çalan Hayalet

Buraya vakanüvislik yapmaya geldim hayalet
— bilirsin bir süredir tek uğraşım bu
Nereye gidersem gideyim gözüm hep uçurumlara dalgın
Az kullanılmış hislerle ve bilinçsizlik özlemiyle
ben de katlanıyorum işte yaşama
abislerde ıslık çalarcasına
 
Buraya canevimi bulmaya geldim hayalet
— bilirsin hep geç gelirim
Çünkü artık karamsar olmaktan ziyade
mahcup bir kabullenişteyim
Çünkü evimi kendimle birlikte ateşe verdim de
sağ kurtulan taraflarımla ayaktayım
kül kalıntıları ilişmiş
 
Otuzbeşlik adımlarla gidiyorum ya senden hayalet
Yine de zordur birelliüçte ıslık çalmak