About Us

COLORMAG
We love WordPress and we are here to provide you with professional looking WordPress themes so that you can take your website one step ahead. We focus on simplicity, elegant design and clean code.

Bayram Havası

Bayram Havası
De Boerenbruiloft: Pieter Brueghel

Evvelemirde ahlak vardı ama ismi yoktu
Medeniyet oluştu insan vardı ama birey yoktu
Medeniyetler çarpıştı savaşlar oldu alışverişler oldu
Kültür doğdu ve ahlak sistemi

Greklerden geldi ilk sistemli atılım ve
sürttüler yonttular oluştu biçim aldı ahlakın ayakları
Ayaklarda ölçü vardı nizam vardı basacağı yeri bilmek vardı ama
yoktu merhamet yoktu iyimserlik yoktu yardımlaşma

Zeus değişti Roma’nın ellerinde çalakalem
Çocuktu ciddileşti oldu astığı astık kestiği kestik bir imparator
Şöyle bir gerildi çarmıhta o vakit uykuya yenildi
Yine de merhamet vardı iyimserlik vardı yardımlaşma vardı

Hayalleri vardı siluet hırsla doğruldu çarmıhtan
Planları vardı göz dikti başa taşa toprağa altına vatana
Elinde bir aletti artık merhamet iyimserlik yardımlaşma
Savaş vardı şeriat vardı öldü melekler

Birey doğdu kendini akıllı sandı
Aklı vardı ama duygularıyla karışıktı bilmezdi
Zeus’u püskürttüler kovdular dünyadan
Oysa hâlâ içlerinde taşıyorlardı görmediler

Geriye ritüeller kaldı hoştu güzeldi ancak
siyasetçiler ve Zeuslar da kaldı kullandılar birbirlerini
Onlar tepişti bilmem kaç cahil fedai kurban gitti
Ardından süsleyip püslediler vahşeti
Yalanları paraları yüksekte gözleri vardı

Artık devrimiz post-moderndir
Her şey hiçbir şey, hiçbir şey her şeydir
Herkesin kafası karışıktır parçalanmıştır
Bir gri uğruna akla kara ayırt edilemez olmuştur

Yine de güzeldir her haliyle ritüeller
— Şimdiden iyi bayramlar vaktiyle kim varsa