About Us

COLORMAG
We love WordPress and we are here to provide you with professional looking WordPress themes so that you can take your website one step ahead. We focus on simplicity, elegant design and clean code.

Belki Tufan

Belki Tufan

Arayınca bulduk suçluyu ve maktuller kendilerini kendilerine kurban eyledi
Delilse karanlığıyla yüzleşemeyenlerin kirpiklerindeki apukurya maskarası
Kurtar bizi Februus!
Açtığımız her beyaz sayfayı karanlığımızla boyadık
Üstelik karanlıkta yolumuzu kaybedeceğimizi de biliyorduk
Yine de şekil almaya da vermeye de direndik boşluk gibi
Hoş belki de bu yüzden hâlâ hayattayız

Arayınca bulduk kurtarıcıyı ve sağ kalanlar kendilerini kendilerine kurban eyledi
Hata seçimimizde değil bizzat seçimin kendisindeydi, hezeyanlı hüsrandı
Kendini bizden koru Februus!
Sana ruhlarımızı teslim edebilirdik şayet ölmeselerdi
Bugün istisnaların şeytanla allahsızca yüzleşme günü
İstisnaların arınamaması ilk kaideydi kaidenin bozulmaması için
Şayet arınırlarsa çözülecek ilk kaide ve başlayacak tufan, kısır döngü
Tufan içimizde çoktan başladı
Hoş belki de bu yüzden çoktan ölüyüzdür