About Us

COLORMAG
We love WordPress and we are here to provide you with professional looking WordPress themes so that you can take your website one step ahead. We focus on simplicity, elegant design and clean code.

Canavarın Son Bölümü

Canavarın Son Bölümü
Caduta di Icaro: Carlo Saraceni

Recmedildikçe en baştan başlamış bir canavarmış, varmış
Kendi tuzağını kendi hazırlarmış, düşermiş ve kendini kendi toplarmış
Görünen hayaletler ve görünmeyen sesler var sanırmış
Sanısı gerçek olmuş, hevesi varmış sarınmış

En nihayetinde kendine mahkummuş
Ölüm ise bunu özgürlük sanmış
Mahkum kendince insanmış
Özgürlük onu kendince haklamış

Mezarertesi uyanmış, bakınmış ve tekrar cehennemine dalmış
En azından orada mutlak sessizlik olsun istemiş, o vakit görünmeyen sesler belirmiş
Yaşamdan kazıyarak söktüğü bir yaşamı varmış, daha da derine ulaşmış
Kimseler görmezmiş ama böyle böyle doksan dokuz sene yaşamış

Yüzünde istediği ne varsa başarmış, bir tek topluma uymamış
Bunun için hiç çabalamamış, onlar yükseldiklerini sanırken daha da alçalırlarmış
Oysa o serine ulaşmış, orada bölüm sonu canavarıyla karşılaşmış
Recmedildikçe en baştan başlamış bir canavarmış, varmış